Radzenie sobie ze stresem

Trening asertywności

Zwiększanie własnej skuteczności

Psychoneuroimmunologia

Psychodietetyka

Wykłady

Publikacje

Klienci i Projekty

Kontakt

tel.: 792 781 484
m.banaszkiewicz@mpideas.pl

O mnie

Partnerzy

Dzień zdrowia

Mateusz Banaszkiewicz

  Psycholog zdrowia, konsultant HR

 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie (specjalność: społeczna psychologia kliniczna, psychologia organizacji i zarządzania) oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA (zaświadczenie).
Obecnie jestem doktorantem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz uczestnikiem Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.

Współpracuję z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi m.in. lekarzami, pracownikami dużych organizacji, nauczycielami, studentami i uczniami.

W ramach programów prozdrowotnych dla firm prowadzę wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie nawyków i inne (www.workandwellness.pl)

Jestem odpowiedzialny za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów pourazowych a także prowadzę zajęcia akademickie na wydziale psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, głównie w obszarze radzenia sobie ze stresem, rozwoju silnej woli i zdrowego stylu życia.

Moją misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu ich zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia.

Bio w wersji pdf: LINK

Obecność w mediach, publikacje (pdf): LINK

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KURSACH, WYKŁADACH, KONFERENCJACH

2016: SZKOLENIE: Pierwsza pomoc dla uczestników zdarzeń traumatycznych - debriefing: Polskie Linie Lotnicze LOT (prowadząca: Małgorzata Chmielewska)

2016: KONFERENCJA: (wystąpienie): Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Polki, dziś i jutro". Tytuł wystąpienia: "Osobiste historie kobiet, które doświadczyły przemocy. Analiza fenomenologiczna procesu adaptacji do traumy".

2015: KONFERENCJA: (wystąpienie): II Konferencja Psychologii Jakościowej : Uniwersytet SWPS.

2015: SEMINARIUM: Mózg w stresie: Uniwersytet SWPS (prowadzacy: prof. dr hab. Tadeusz Marek).

2015: WYKŁAD: Brain Based TherapyEnacting Client Change Through the Persuasive Power of Neuroscience: Uniwersytet SWPS (prowadzacy: Prof. John Arden, USA).

2015: SZKOLENIE: Chronic Pain and Lifestyles Changes with Mindfulness and Acceptance & Commitment Therapy (ACT) as a First Line Intervention and Prevention: Uniwersytet SWPS (prowadzący: dr Graciela Rovner).

2015: KURS: 8-tygodniowy Trening Uważności (Mindfulness) oparty na programie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction): Mind Institute.

2015: WARSZTAT: Sztuka Oddechu: The Art Of Living (prowadzący: Tomasz Knitter).

2015: SEMINARIUM: Zdrowie emocjonalne: Uniwersytet SWPS (prowadząca: prof. dr hab. Ewa Trzebińska).

2014: KONFERENCJA (poster): II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna: Uniwersytet Jagieloński.

2014: WYKŁAD: Separating motivational direction from emotional valence: Implications for the neuroscience of emotions and emotion-cognition interactions: Uniwersytet SWPS (prowadzacy: Prof. Eddie Harmon-Jones’a z University of New South Wales, Sydney, Australia).

2014: SZKOLENIE: Skills for Psychological Recovery (SPR): A structured preventive early intervention for trauma survivors: Uniwersytet SWPS (prowadzący: Prof. Josef Ruzek).

2014: SZKOLENIE: Szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry uczelni wyższych. Uniwersytet SWPS.

2014: SZKOLENIE: Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania: Podstawy metody Matrix: Uniwersytet SWPS (prowadzący: Ronald Burian, Annick Seys).

2013: KURS: Od teorii do interwencji - psychologia zdrowia w pracy: Uniwersytet SWPS (prowadzący: Prof. Roman Cieślak).

2012-2013: KURS: Odporność w Zdrowiu i ChorobieUniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.

2012: KURS: Psychodietetyka: Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzące: Joanna Bylinka, Ilona Cichecka).

2011: Trening interpersonalny: Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej: INTRA (prowadzący: dr Ireneusz Kaczmarczyk)

2009: KURS: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach: Uniwersytet SWPS (prowadzący: Luis Alarcon).

2008: SZKOLENIE: Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw: Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (prowadzący: Michał Gołębiowski).

 

M Power Ideas - All rights reserved